OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 11

Plan nr 11
Nazwa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - kompleks Centrum
Data uchwalenia 2000-05-24
Numer uchwały XL/776/2000


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (22.11.2018 14:32)

Informację zmodyfikował(a): (22.11.2018 14:32)

Ilość odwiedzin: 237

Kontakt
RODO