OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 61

Plan nr 61
Nazwa Marii Skłodowskiej – Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika i Gdańskiej
Data uchwalenia 2013-11-27
Numer uchwały LXXVI/1569/13


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (26.11.2018 08:46)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (12.02.2019 10:19)

Ilość odwiedzin: 289

Kontakt
RODO