OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 105

Plan nr 105
Nazwa Piotrkowska, Czerwona, Wólczańska, Radwańska, Brzeźna, E. Abramowskiego, J. Kilińskiego, Tylna, H. Sienkiewicza i ks. bp. W. Tymienieckiego
Data uchwalenia 2018-01-25
Numer uchwały LXVI/1684/18


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (27.11.2018 10:10)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (13.02.2019 14:15)

Ilość odwiedzin: 1104

Kontakt
RODO