Plany miejscowe

Plan nr 90

Plan nr 90
Nazwa Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej
Data uchwalenia 2016-11-16
Numer uchwały XXXVII/971/16

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi informuje, iż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 r. (sygn. akt II OSK 541/18), została oddalona skarga kasacyjna Miasta Łodzi - Rady Miejskiej w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 października 2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 399/17), którym stwierdzona została nieważność Uchwały Nr XXXVII/971/16 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej w części dotyczącej terenu 1ZP.

W związku z powyższym, w/w plan miejscowy od dnia jego uchwalenia, nie obowiązuje w części dotyczącej terenu 1ZP.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO