OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.05.2019 13:26 do 05.11.2019 11:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 211

Przystąpienie nr 211
NazwaJaracza, Kopcińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej
Data podjęcia2018-06-14
UchwałaLXXII/1917/18
Sprawę prowadziMałgorzata Saciuk
zespół: Zespół projektowy nr 3
tel.: 426-808-264

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (14.11.2018 14:11)

Informację zmodyfikował(a): Bartłomiej Idzikowski (21.05.2020 11:52)

Ilość odwiedzin: 384

Kontakt
RODO