OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.10.2020 09:53 do 12.10.2020 09:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 259

Przystąpienie nr 259
Nazwazmiana planu nr 72 Narutowicza, Lindleya, Wodna, Tuwima i Sienkiewicza
Data podjęcia2020-09-16
UchwałaXXX/1008/20
Sprawę prowadziPiotr Świderski
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-534

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO