OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.09.2020 14:25 do 10.09.2020 11:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 258

Przystąpienie nr 258
NazwaMickiewicza, Kościuszki, Gdańska, Żwirki, Radwańska i Żeromskiego
Data podjęcia2020-08-26
UchwałaXXIX/974/2020
Sprawę prowadziAleksandra Winerowicz
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 36

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO