OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.12.2019 11:56 do 03.12.2019 11:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 251

Przystąpienie nr 251
NazwaZmiana planu nr 117 - Piłsudskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna, tereny kolejowe
Data podjęcia2019-11-29
UchwałaXVI/675/19
Sprawę prowadziAleksandra Kraszewska
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-529

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź

Kontakt
RODO