OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.12.2019 12:38 do 20.12.2019 13:26.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 252

Przystąpienie nr 252
NazwaMilionowa, Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych
Data podjęcia2019-12-11
UchwałaXVII/713/19
Sprawę prowadziEwelina Sawicka
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-560

Stan zaawansowania prac: nieujęty w harmonogramie

Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO