OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 128

Plan nr 128
Nazwa Taborowa i Malownicza
Data uchwalenia 2019-12-11
Numer uchwały XVII/710/19 Obwieszczenie o sprostowaniu błędu


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (07.02.2020 08:59)

Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Jarzecka (24.02.2020 08:56)

Ilość odwiedzin: 1750

Kontakt
RODO