OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 101

Plan nr 101
Nazwa Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Włókiennicza, Jaracza, Piramowicza i Narutowicza
Data uchwalenia 2017-10-18
Numer uchwały LVIII/1398/17


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (27.11.2018 09:13)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (25.05.2020 10:01)

Ilość odwiedzin: 969

Kontakt
RODO