OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.02.2020 08:49 do 27.02.2020 08:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 243

Przystąpienie nr 243
Nazwazmiana planu nr 71 Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej
Data podjęcia2019-05-08
UchwałaIX/313/19
Sprawę prowadziAndrzej Makowski
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-529

zmiana planu nr 71

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniuFormularz do składania wniosków

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących zmiany planu.r

Termin składania wniosków: 28.05.2019 r. - 28.06.2019 r.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.r

Informujemy, że zarządzenie Nr 1995/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie sooś

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. r

 

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.r

Termin wyłożenia: 05.03.2020 r. - 02.04.2020 r.r

Termin dyskusji publicznej: 24.03.2020 r.r

Termin składania uwag: 17.04.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Andrzej Makowski (20.05.2019 10:54)

Informację zmodyfikował(a): Filip Błaszczyński (24.03.2020 12:51)

Ilość odwiedzin: 1330

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.03.2020 12:51 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
24.03.2020 12:46 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
24.03.2020 12:40 Filip Błaszczyński Modyfikacja treści
27.02.2020 08:58 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
27.02.2020 08:49 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:44 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:14 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 10:05 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 09:59 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
17.12.2019 09:54 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
05.11.2019 09:39 Paula Dominiak Modyfikacja treści
26.09.2019 11:34 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
26.09.2019 11:33 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
22.07.2019 10:51 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
28.05.2019 10:29 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
20.05.2019 13:45 Paula Dominiak Modyfikacja treści
20.05.2019 11:13 Andrzej Makowski Modyfikacja treści
20.05.2019 10:54 Andrzej Makowski Utworzenie strony
Kontakt
RODO