Studium

Archiwum

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z roku 2010
Data uchwalenia: 2010-10-24
Okres obowiązywania 2010 - 2018

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z roku 2010 - TEKST
Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO