Studium

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.02.2020 12:40 do 11.02.2020 12:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr

Przystąpienie nr
Data podjęcia2020-01-29
UchwałaXIX/735/20
Sprawę prowadziBarbara Wysmyk - Lamprecht
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 42-628-75-37

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
XIX/735/20

Uchwała Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Formularz "Wniosek"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany StudiumWzór wniosku do zmiany Studium

Prezydent Miasta Łodzi obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyłącznie zakresu zmiany Studium, w terminie do dnia 16 marca 2020 r. na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mpu@mpu.lodz.pl

ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU PLANU >>

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Barbara Wysmyk-Lamprecht (10.02.2020 11:34)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (11.02.2020 12:46)

Ilość odwiedzin: 1979

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 12:46 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:40 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:31 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:28 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:27 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 11:39 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 14:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 13:52 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 13:48 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:12 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:09 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:57 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:57 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:49 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:34 Michał Brodowicz Utworzenie strony
Kontakt
RODO