O programie

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.04.2019 12:53 do 08.04.2019 13:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódź to miasto poprzemysłowe powstałe na gruncie kapitału prywatnego jako forma specjalnej strefy ekonomicznej. Rosnące zapotrzebowanie na tkaniny produkowane w Łodzi spowodowało eksplozję liczebności miasta: w chwilli jego zakładania w 1823 r. liczyło zaledwie ok. 400 mieszkańców, w przededniu upadku przemysłu włókienniczego w roku 1988 było ich już ponad 850 000. Skutkiem przemian była również ekspansja przestrzenna miasta.r

Dziś to shrinking city - upadek przemysłu włókienniczego, głównej siły napędzającej rozwój Łodzi, zapoczątkował nieunikniony odpływ mieszkańców. Obecnie Łódź jest jednym z kurczących się miast/shrinking cities; w roku 2016 liczba ludności spadła poniżej 700 000. Wraz z odejściem wielkich fabryk rozpoczęło się poszukiwanie nowej tożsamości miasta.

Strategia/ powrót do miasta

Przyjęta w 2013 r. Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ wyznaczyła główny cel działań przestrzennych w walce o jakość miasta w kontekście jego depopulacji : rozwój miasta do wewnątrz w oparciu o rozsądne gospodarowanie zasobami tak, aby nastąpił rozkwit centrum miasta - przede wszystkim dla jego mieszkańców.

r

Stare Polesie to ok. 200 ha gęstej śródmiejskiej zabudowy zamieszkanej i użytkowanej przez ok. 40 tys. osób.r

Jest to historycznie ukształtowany obszar o cechach wielkomiejskich, podlegający najszybciej w mieście postępującej degradacji i depopulacji, charakteryzujący się bardzo małą aktywnością budowlaną, dokuczliwym brakiem zieleni i przestrzeni publicznych oraz dominacją ruchu kołowego i wiążącego się z nim hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Obszar jest jednocześnie dobrze wyposażony w funkcje edukacyjne i drobne usługi, a lokalna społeczność aktywnie działa na rzecz poprawy swojego otoczenia.r

r

r


Informację wprowadził(a): Joanna Tomczak (08.04.2019 12:21)

Informację zmodyfikował(a): Bartłomiej Idzikowski (09.04.2019 12:41)

Ilość odwiedzin: 2848

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.04.2019 12:41 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 12:41 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 12:40 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:21 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:21 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:21 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:20 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:15 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:12 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:10 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:08 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:53 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:53 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:49 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:25 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:22 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:22 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:21 Bartłomiej Idzikowski Utworzenie strony
Kontakt
RODO