Program operacyjny

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.04.2019 15:11 do 09.04.2019 15:19.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Inwestycje

Zielone Polesie podzielono na 158 inwestycji obejmujących:

1. układ komunikacyjny

 • reprezentacyjne deptaki lub bulwary miejskie z tramwajem,
 • przebudowa ulic podstawowego układu komunikacji kołowej,
 • realizacja ulic - ogrodów,
 • realizacja ciągów pieszych,
 • przebudowa gminnych dróg wewnętrznych;

2. przestrzeń publiczna

 • realizacja przestrzeni publicznej w Kwartale Kultury,
 • realizacja płyty placu Barlickiego (patrz - Zielony Rynek);

3. zieleńce

 • realizacja parków kieszonkowych,
 • doposażenie i uzupełnienie istniejących zieleńców;

4. Zielony Rynek

 • budowa nowej hali Zielonego Rynku na sąsiadujących z płytą placu terenach gminnych,
 • realizacja przestrzeni publicznej o charakterze placu/ parku;

5. wykupy terenów

 • wykupy gruntów pod realizację parków, ciągów pieszych, nowej zabudowy jednorodzinnej, itd.

r

Harmonogram

Konstrukcja harmonogramu realizacji zadań drogowych

 Harmonogram realizacji zadań drogowych opracowano wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich z uwzględnieniem:

 • kluczowych inwestycji już ustalonych - budowa tunelu średnicowego pod Łodzią, przechodzącego przez obszar opracowania, wymagającego zamknięcia ulicy Kościuszki/ Zachodniej będącej wschodnią obwodnic obszaru Na czas budowy przystanku kolejowego na Kościuszki/Zielonej, ulice w obszarze opracowania przejmą część ruchu północ - południe,
 • realizacji/ ukończenia systemu dróg odbarczających wokół Starego Polesia, szczególnie ulicy Karskiego w północno-zachodnim fragmencie obszaru opracowania tak, aby umożliwić uspokojenie ruchu wewnątrz dzielnicy,
 • systemu realizacji ulic ogrodów w systemie "rybiej ości" - najpierw budując ulice o uspokojonym ruchu wokół jednej z dróg wschód - zachód i podejścia do niej, na koniec spinając system tą drogą,
 • konieczności zapewnienia ciągłości obsługi komunikacji zbiorowej i kołowej w obszarze opracowania,
 • kolejności realizacji zadań w siedmiu obszarach.

Harmonogram pozostałych inwestycji

Pozostałe inwestycje zostały - tam, gdzie to możliwe - spięte z inwestycjami drogowymi tak, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców oraz żeby skoordynować prace projektowe. W szczególności dotyczy to obszarów oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako strefy wspólnego zagospodarowania terenów. Przykładem jest koordynacja projektów i realizacji odcinka ulicy - ogrodu i przyległego parku kieszonkowego tak, aby uzyskać efekt jednej przestrzeni zielonej.r

Ze względu na rozmiar Starego Polesia, Inwestycje podzielono na siedem obszarów, w których są one zgrupowane przestrzennie i czasowo tak, aby ich oddziaływanie było skumulowane.r

Planowane jest rozpoczęcie wprowadzania zmian w obrębie Starego Polesia od obszaru I, który jest najgęściej zaludniony, na również najgęstszą siatkę ulic, największą liczbę potencjalnych odbiorców zmian.r

 


Informację wprowadził(a): Joanna Tomczak (09.04.2019 14:57)

Informację zmodyfikował(a): Bartłomiej Idzikowski (09.04.2019 16:27)

Ilość odwiedzin: 842

Kontakt
RODO