Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie prawomocne planu nr 116

Kościuszki, Struga, Żeromskiego, Skłodowskiej - Curie, Łąkowa, Żeligowskiego i 6 Sierpnia

Uchwalenie studium

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z roku 2018

Uchwalenie prawomocne planu nr 115

Piłsudskiego, Śmigłego-Rydza, Milionowa, Kilińskiego, Fabryczna i Przędzalniana

Kontakt
RODO