Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie prawomocne planu nr 129

Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana

Uchwalenie prawomocne planu nr 130

Park im. J. Poniatowskiego - Jana Pawła II, Mickiewicza, Żeromskiego, Radwańska, Inżynierska, Parkowa

Przystąpienie do sporządzenia studium 2020

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Uchwalenie prawomocne planu nr 127

Bażancia, Wycieczkowa, Kasztelańska, Skrzydlata, do granicy Lasu Łagiewnickiego

Uchwalenie prawomocne planu nr 128

Taborowa i Malownicza

Wyłożenie projektu planu nr 248 do publicznego wglądu

Zmiana planu nr 76 Sokołówka - część zachodnia osiedla Radogoszcz

Kontakt
RODO