Plany miejscowe

Przystąpienie nr 374

Przystąpienie nr 374
Nazwa Dolina rzeki Łódki - Opolska, Beskidzka
Data podjęcia 2024-05-22
Uchwała II/36/24
Sprawę prowadzi Dariusz Kiedrzyński
zespół: Zespół Projektowy Nr 4
tel.: 426287552

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
II/36/24 II/36/24

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO