OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 106

Plan nr 106
Nazwa Alei gen. Władysława Sikorskiego, Łagiewnicka, Mierzejowa, Folwarczna, Jaworowa, Leszczynowa, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońska, gen. Bema i Gontyny
Data uchwalenia 2018-01-25
Numer uchwały LXVI/1686/18


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (27.11.2018 10:22)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (13.02.2019 14:16)

Ilość odwiedzin: 572

Kontakt
RODO