Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 106

Plan nr 106
Nazwa Alei gen. Władysława Sikorskiego, Łagiewnicka, Mierzejowa, Folwarczna, Jaworowa, Leszczynowa, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońska, gen. Bema i Gontyny
Data uchwalenia 2018-01-25
Numer uchwały LXVI/1686/18


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO