OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 98

Plan nr 98
Nazwa Kościuszki, Mickiewicza, Struga i Piotrkowska
Data uchwalenia 2017-05-10
Numer uchwały XLVIII/1228/17


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (26.11.2018 17:04)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (13.02.2019 14:04)

Ilość odwiedzin: 985

Kontakt
RODO