OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 85

Plan nr 85
Nazwa Kościuszki, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Wschodnia, Narutowicza, Sienkiewicza, Tuwima i Struga
Data uchwalenia 2016-05-11
Numer uchwały XXIX/756/16


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (26.11.2018 15:26)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (13.02.2019 13:24)

Ilość odwiedzin: 2175

Kontakt
RODO