Miejska Pracownia Urbanistyczna

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 315

Przystąpienie nr 315
Nazwa Zmiana planu nr 85 - Kościuszki, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Wschodnia, Narutowicza, Sienkiewicza, Tuwima, Struga
Data podjęcia 2022-07-06
Uchwała LXII/1886/22
Sprawę prowadzi Magdalena Filipiak
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 58

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO