Miejska Pracownia Urbanistyczna

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 287

Przystąpienie nr 287
Nazwa Doliny rzek Jasienia i Olechówki; Dubois, Polarna, Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańska i Reymonta
Data podjęcia 2022-01-19
Uchwała LIV/1637/22
Sprawę prowadzi Karolina Godos
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 426-287-540

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LIV/1637/22 - doc LIV/1637/22 - pdf

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 1116/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Obwieszczenie o wyłożeniu (doc.) Obwieszczenie o wyłożeniu (pdf) Protokół z dyskusji (doc) Protokół z dyskusji (pdf.)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 27.09.2022 r. - 18.10.2022 r.

Termin dyskusji publicznej: 06.10.2022 r.

Termin składania uwag: 27.09.2022 r. - 02.11.2022 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO