OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 102

Plan nr 102
Nazwa Park na Janowie położony w rejonie al. Hetmańskiej, ul. Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i ul. oleńki Bilewiczówny
Data uchwalenia 2017-11-15
Numer uchwały LXI/1415/17


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (27.11.2018 09:21)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (13.02.2019 14:10)

Ilość odwiedzin: 342

Kontakt
RODO