Plany miejscowe

Przystąpienie nr 301

Przystąpienie nr 301
Nazwa dolina rzeki Bałutki, ulice Inowrocławska i Omłotowa oraz tereny kolejowe
Data podjęcia 2022-06-01
Uchwała LX/1818/22
Sprawę prowadzi Ewelina Sawicka
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 42 628 75 64

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LX/1818/22 - doc LX/1818/22 - pdf

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Z przyjętymi w wykładanym projekcie rozwiązaniami można się zapoznać przez cały okres trwania wyłożenia oraz są one omawiane podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 20.02.2024 r. - 13.03.2024 r.

Termin dyskusji publicznej: 06.03.2024 r.

Termin składania uwag: 20.02.2024 r. - 27.03.2024 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO