Miejska Pracownia Urbanistyczna Łódź.pl

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 263

Przystąpienie nr 263
Nazwa Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego i Juliana Tuwima
Data podjęcia 2020-12-24
Uchwała XXXIV/1117/20
Sprawę prowadzi Magdalena Filipiak
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 42-628-75-58

Stan zaawansowania prac

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków
Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu Obwieszczenie o przystąpieniu Formularz do składania wniosków Obwieszczenie o przystąpieniu II Obwieszczenie o przystąpieniu II Formularz do składania wniosków II

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących planu.

Termin składania wniosków: 02.02.2021 - 05.03.2021

Ponowne obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących planu.

II Termin składania wniosków: 24.03.2021 - 23.04.2021

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO