Plany miejscowe

Przystąpienie nr 378

Przystąpienie nr 378
Nazwa Małachowskiego, Kopcińskiego, Narutowicza i Konstytucyjna
Data podjęcia 2024-07-03
Uchwała IV/104/24
Sprawę prowadzi Maria Marchela
zespół: Zespół Projektowy nr 2
tel.: 42 628 75 39

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały
IV/104/24 - pdf IV/104/24 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO