Plany miejscowe

Przystąpienie nr 381

Przystąpienie nr 381
Nazwa Strykowska, Łupkowa, Chromowa i Rogowska
Data podjęcia 2024-07-03
Uchwała IV/106/24
Sprawę prowadzi Agnieszka Stobińska
zespół: Zespół Projektowy Nr 5
tel.: 426287547

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO