Plany miejscowe

Przystąpienie nr 369

Przystąpienie nr 369
Nazwa zmiana planu nr 122 - Tomaszowska i Jędrzejowska
Data podjęcia 2024-05-22
Uchwała II/39/24
Sprawę prowadzi Marcin Kosior
zespół: Zespół Projektowy Nr 3
tel.: 42 628 75 46

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
II/39/24-doc II/39/24-pdf

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO