OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 4.3

Plan nr 4.3
Nazwa Wschodnia granica istniejącego cmentarza św. Wojciecha-północna granica projektowanego powiększenia tego cmentarza, Lotna, Bałtycka
Data uchwalenia 1998-02-18
Numer uchwały LXXIX/766/98


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (22.11.2018 12:42)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (08.02.2019 11:58)

Ilość odwiedzin: 393

Kontakt
RODO