Plany miejscowe

Plan nr 153

Plan nr 153
Nazwa Zmiana planu nr 104 Ruda - dolina rzeki Ner i Gadki oraz Stawy Stefańskiego
Data uchwalenia 2021-11-17
Numer uchwały L/1539/21

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 153 przyjęty uchwałą nr L/1539/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 104 przyjętego uchwałą nr LXVI/1681/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego o planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.

Pełna treść planu miejscowego nr 104 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 153 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO