OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 131

Plan nr 131
Nazwa Zmiana planu nr 59 południowa część osiedla Sokołów
Data uchwalenia 2020-06-24
Numer uchwały XXVII/905/20

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 131 przyjęty uchwałą nr XXVII/905/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 59 przyjętego uchwałą nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów.

Pełna treść planu miejscowego nr 59 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 131 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): Marta Jasińska (29.07.2020 10:13)

Informację zmodyfikował(a): Joanna Pelc-Muszyńska (07.08.2020 10:45)

Ilość odwiedzin: 1297

Kontakt
RODO