OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 247

Przystąpienie nr 247
Nazwa Zmiana planu nr 59 południowa część osiedla Sokołów
Data podjęcia 2019-06-26
Uchwała XI/400/19
Sprawę prowadzi Joanna Pelc - Muszyńska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-559

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

 

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 11.02.2020 r. - 3.03.2020 r.

Termin dyskusji publicznej:18.02.2020 r.

Termin składania uwag: 17.03.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Marta Jasińska (18.07.2019 09:45)

Informację zmodyfikował(a): Joanna Pelc-Muszyńska (26.02.2020 12:28)

Ilość odwiedzin: 998

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.02.2020 12:28 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
11.02.2020 09:00 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
11.02.2020 08:59 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
11.02.2020 08:57 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
11.02.2020 08:56 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
04.02.2020 09:46 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
13.01.2020 13:17 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
07.11.2019 11:53 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
07.11.2019 11:51 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
07.11.2019 11:42 Joanna Pelc-Muszyńska Modyfikacja treści
05.11.2019 09:27 Paula Dominiak Modyfikacja treści
01.08.2019 08:56 Marta Jasińska Modyfikacja treści
01.08.2019 08:53 Marta Jasińska Modyfikacja treści
18.07.2019 10:56 Marta Jasińska Modyfikacja treści
18.07.2019 10:34 Marta Jasińska Modyfikacja treści
18.07.2019 10:15 Marta Jasińska Modyfikacja treści
18.07.2019 09:45 Marta Jasińska Utworzenie strony
Kontakt
RODO