Plany miejscowe

Plan nr 131

Plan nr 131
Nazwa Zmiana planu nr 59 południowa część osiedla Sokołów
Data uchwalenia 2020-06-24
Numer uchwały XXVII/905/20 (pdf) XXVII/905/20 (doc)

Uwaga!

Niniejszy plan miejscowy nr 131 przyjęty uchwałą nr XXVII/905/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r., stanowi zmianę planu miejscowego nr 59 przyjętego uchwałą nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów.

Pełna treść planu miejscowego nr 59 oraz jego zmiany w postaci planu miejscowego nr 131 dostępna jest w innym miejscu rejestru - dostępnym po kliknięciu tutaj.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO