Wydarzenia

Dołącz do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej!

Zachęcamy do brania udziału w naborach na 3 wolne stanowiska pracy. Więcej informacji na stronie: https://mpu.lodz.pl/komunikaty/praca/ Termin składania dokumentów: 30.09.2020 r. więcej

Dołącz do naszego zespołu!

Zachęcamy do brania udziału w naborach na 4 wolne stanowiska pracy. Więcej informacji na stronie: https://mpu.lodz.pl/komunikaty/praca/ Termin składania dokumentów: 20.07.2020 r. więcej

UWAGA!

UWAGA !!! Ze względu na zagrożenie zarażeniem się Covid – 19 prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub za pomocą platformy e-puap, poczty tradycyjnej i elektronicznej. W przypadku... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie prawomocne planu nr 133

Kościuszki, Zamenhofa, Piotrkowska

Wyłożenie projektu planu nr 226 do publicznego wglądu

dolina rzeki Łódki, położona w rejonie ulicy Konstantynowskiej

Wyłożenie projektu planu nr 244 do publicznego wglądu

zmiana planu nr 72 Narutowicza, Lindleya, Wodna, Tuwima i Sienkiewicza

Wyłożenie projektu planu nr 243 do publicznego wglądu

zmiana planu nr 71 Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej

Wyłożenie projektu planu nr 129 do publicznego wglądu

Pomorska i Wiączyńska - południowa część osiedla Nowosolna

Wyłożenie projektu planu nr 115 do publicznego wglądu

Brzezińska i Jugosłowiańska – zachodnia część osiedla Nowosolna

Przeglądarka MPZP Atlas Historyczny Zdjęcia ukośne Panoramy 360 Pobierz dane 3D
Kontakt
RODO