Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Przyjmowanie wniosków do planu nr 225

Okólna, Żółwiowa i Serwituty oraz północna granica miasta Łodzi

Przyjmowanie wniosków do planu nr 222

Okólna, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północna granica miasta Łodzi

Uchwalenie prawomocne planu nr 123

Olechowska, Transmisyjna, Ofiar Terroryzmu 11.09, Tomaszowska

Przyjmowanie wniosków do planu nr 198

Mickiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Radwańska

Uchwalenie prawomocne planu nr 122

Tomaszowska i Jędrzejowska

Wyłożenie projektu planu nr 104 do publicznego wglądu

Przyjacielska, Zygmunta, Bałtycka, Lotna, Sąsiedzka do terenów kolejowych

Kontakt
RODO