Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Wyłożenie projektu planu nr 247 do publicznego wglądu

Zmiana planu nr 59 południowa część osiedla Sokołów

Wyłożenie projektu planu nr 203 do publicznego wglądu

Piłsudskiego, Targowa, Fabryczna, Abramowskiego, Sienkiewicza

Wyłożenie projektu planu nr 197 do publicznego wglądu

Kościuszki, Zamenhofa, Piotrkowska

Przyjmowanie wniosków do planu nr 252

Milionowa, Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych

Uchwalenie prawomocne planu nr 126

Malownicza i Macieja Rataja oraz autostrady A1

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 252

Milionowa, Haśka, Przybyszewskiego, do terenów kolejowych

Kontakt
RODO