Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Wyłożenie projektu planu nr 191 do publicznego wglądu

Bażancia, Wycieczkowa, Kasztelańska, Skrzydlata, do granicy Lasu Łagiewnickiego

Wyłożenie projektu planu nr 218 do publicznego wglądu

Łagiewnicka, Spacerowa, Pasterska, Franciszkańska i płk. Berka Joselewicza

Wyłożenie projektu planu nr 189 do publicznego wglądu

Olechowska, Transmisyjna, Ofiar Terroryzmu 11.09, Tomaszowska

Przyjmowanie wniosków do planu nr 242

Pabianicka, Chocianowicka, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowa granica miasta

Przyjmowanie wniosków do planu nr 244

zmiana planu nr 72 Narutowicza, Lindleya, Wodna, Tuwima i Sienkiewicza

Przyjmowanie wniosków do planu nr 243

zmiana planu nr 71 Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej

Kontakt
RODO