Miejska Pracownia Urbanistyczna

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 223

Przystąpienie nr 223
Nazwa Konstantynowska, Juszczakiewicza, Kusocińskiego, zachodnia granica miasta Łodzi
Data podjęcia 2018-06-14
Uchwała LXXII/1931/18
Sprawę prowadzi Aleksandra Kraszewska
zespół: Zespół projektowy nr 3
tel.: 42 628 75 31

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO