OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 76

Plan nr 76
Nazwa Sokołówka - część zachodnia osiedla Radogoszcz
Data uchwalenia 2015-03-18
Numer uchwały VIII/146/15


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (26.11.2018 11:25)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (28.06.2019 10:15)

Ilość odwiedzin: 991

Kontakt
RODO