Plany miejscowe

Przystąpienie nr 336

Przystąpienie nr 336
Nazwa Bakaliowa, Ziemiańska i Kolumny, autostrada A1, wschodnia granica miasta Łodzi
Data podjęcia 2022-12-21
Uchwała LXX/2093/22
Sprawę prowadzi Marcin Kosior
zespół: Zespół projektowy nr 3
tel.: 42-628-7546

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LXX/2093/22 - pdf LXX/2093/22 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 901/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

 

 

 

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Uzasadnienie do projektu uchwały - tekst (pdf) Uzasadnienie do projektu uchwały - tekst (doc)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 12.10.2023 r.-3.11.2023 r.

Termin dyskusji publicznej: 24.10.2023 r.

Termin składania uwag: 12.10.2023 r.-17.11.2023 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO