Plany miejscowe

Przystąpienie nr 316

Przystąpienie nr 316
Nazwa Długa, Wyścigowa, Konna i Ksawerowska
Data podjęcia 2022-10-12
Uchwała LXVII/1973/22
Sprawę prowadzi Zuzanna Hibner
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 42 628-75-63

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 1934/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Z przyjętymi w wykładanym projekcie rozwiązaniami można  zapoznać się w trakcie trwania wyłożenia a także omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 22.05.2024 r. - 13.06.2024 r.

Termin dyskusji publicznej: 04.06.2024 r.

Termin składania uwag: 22.05.2024 r. - 27.06.2024 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO