Plany miejscowe

Przystąpienie nr 379

Przystąpienie nr 379
Nazwa Sienkiewicza, Brzeźna, Piotrkowska
Data podjęcia 2024-07-03
Uchwała IV/105/24
Sprawę prowadzi zespół: Zespół Projektowy Nr 3

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały
IV/105/24 - pdf IV/105/24 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO