Plany miejscowe

Przystąpienie nr 320

Przystąpienie nr 320
Nazwa Henrykowska, Arniki, Pomorska
Data podjęcia 2022-11-16
Uchwała 320_MPZP_T.pdf
Sprawę prowadzi Greta Świt
zespół: Zespół Projektowy nr 4
tel.: 426287554

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia:  17.11.2023 r. - 08.12.2023 r.

Termin dyskusji publicznej: 30.11.2023 r.

Termin składania uwag: 17.11.2023 r. - 22.12.2023 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO