Plany miejscowe

Przystąpienie nr 376

Przystąpienie nr 376
Nazwa Pomorska, Arniki i Iglasta
Data podjęcia 2024-05-22
Uchwała II/40/24
Sprawę prowadzi Maria Marchela
zespół: Zespół Projektowy nr 2
tel.: 42 628 75 39

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
II/40/24 - pdf II/40/24 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO