Miejska Pracownia Urbanistyczna Łódź.pl

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 319

Przystąpienie nr 319
Nazwa Pomorska, Iglasta, Jugosłowiańska, Popielarnia
Data podjęcia 2022-11-16
Uchwała LXVIII/2036/22
Sprawę prowadzi Dorota Staręga
zespół: Zespół Projektowy nr 4
tel.: 42 628 75 83

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO