Studium

Przystąpienia do zmian studium

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Data podjęcia 2020-01-29
Uchwała XIX/735/20
Sprawę prowadzi Barbara Wysmyk - Lamprecht
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 42-628-75-37

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
XIX/735/20

Uchwała Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Wzór wniosku do zmiany Studium

Prezydent Miasta Łodzi obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyłącznie zakresu zmiany Studium, w terminie do dnia 16 marca 2020 r. na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mpu@mpu.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Barbara Wysmyk-Lamprecht (10.02.2020 11:34)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (11.02.2020 12:46)

Ilość odwiedzin: 2079

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 12:46 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:40 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:31 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:28 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 12:27 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
11.02.2020 11:39 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 14:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 13:52 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 13:48 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:12 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:09 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 12:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:57 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:57 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:49 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
10.02.2020 11:34 Michał Brodowicz Utworzenie strony
Kontakt
RODO