Studium

Przystąpienia do zmian studium

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Data podjęcia 2020-01-29
Uchwała XIX/735/20
Sprawę prowadzi Barbara Wysmyk - Lamprecht
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 42-628-75-37

Stan zaawansowania prac

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków
Podjęcie uchwały
XIX/735/20

Uchwała Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Wzór wniosku do zmiany Studium

Prezydent Miasta Łodzi obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyłącznie zakresu zmiany Studium, w terminie do dnia 16 marca 2020 r. na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mpu@mpu.lodz.pl

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących zmiany Studium oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu zmiany Studium.

Informujemy, że zarządzenie Nr 6098/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany Studium jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie wpłynęły łącznie 32 wnioski.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO