Zielone Polesie

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.04.2019 15:50 do 08.04.2019 15:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

"Zielone Polesie" to program odnowy Starego Polesia w kontekście zmian demograficznych, przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na potrzeby prowadzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Program Zielone Polesie to wynik poszukiwania najlepszej formuły - przestrzennej i organizacyjnej - zarządzania procesem przekształcenia wyludniającego się Starego Polesia w Łodzi.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Polesia

Projektanci:    
Anna Sokołowska  - a.sokolowska@mpu.lodz.pl
Gerard Goszczko  - g.goszczko@mpu.lodz.pl
Bartłomiej Idzikowski  - b.idzikowski@mpu.lodz.pl

 

Aktualności

Informujemy o udostępnieniu protokołu z pierwszego spotkania warsztatowego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie omówienia zasad współpracy przy opracowaniu modelu przekształceń przestrzennych i organizacyjnych obszaru Zielonego Rynku w Łodzi.r

Link do protokołu

Kontakt

Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3)

Kierownik Zespołu: Anna Sokołowskar

tel.: 42 680 82 64
pokój: 201
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź

Kontakt
RODO