Miejska Pracownia Urbanistyczna

Kontakt

Przygotowanie programu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3)

Kierownik Zespołu: Anna Sokołowska
tel.: 42 680 82 64
pokój: 201
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO