Kontakt

Przygotowanie koncepcji programu Zielone Polesie

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3)

Kierownik Zespołu: Anna Sokołowska
tel.: 42 680 82 64
pokój: 201
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź

Koordynacja i realizacja programu Zielone Polesie

Wydział ds. Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łodzi
Oddział ds. Projektów

tel.: 42 272 64 11
pokój: 011
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO