OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 197

Przystąpienie nr 197
Nazwa Kościuszki, Zamenhofa, Piotrkowska
Data podjęcia 2018-06-14
Uchwała LXXII/1905/18
Sprawę prowadzi Jakub Obrzydowski
zespół: Zespół projektowy nr 1
tel.: 426-287-529

Stan zaawansowania prac

Uchwalenie
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 1922/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

 

 

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 15.01.2020 r. - 14.02.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 23.01.2020 r.

Termin składania uwag: 15.01.2020 r. - 28.02.2020 r.

Rozpatrywanie uwag

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

Przekazanie do Rady Miejskiej

Przedstawienie projektu MPZP Radzie Miejskiej w Łodzi.

Uchwalenie

Uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (14.11.2018 12:24)

Informację zmodyfikował(a): Jakub Obrzydowski (02.07.2020 11:01)

Ilość odwiedzin: 823

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
02.07.2020 11:01 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
02.07.2020 10:58 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
02.07.2020 10:57 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
02.07.2020 10:55 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
24.02.2020 14:33 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
14.01.2020 17:13 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
07.01.2020 14:03 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
07.01.2020 13:57 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
05.11.2019 12:00 Paula Dominiak Modyfikacja treści
23.10.2019 10:53 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
03.09.2019 15:27 Jakub Obrzydowski Modyfikacja treści
20.05.2019 13:21 Paula Dominiak Modyfikacja treści
20.05.2019 13:19 Paula Dominiak Modyfikacja treści
01.03.2019 12:03 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
14.11.2018 12:24 Utworzenie strony
Kontakt
RODO