Plany miejscowe

Plan nr 92

Plan nr 92
Nazwa Andrzeja Struga, Łąkowa i aleja Włókniarzy
Data uchwalenia 2017-01-11
Numer uchwały XL/1074/17

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2017 r. nr PNIK-I.4131.105.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/1074/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy, w części dotyczącej terenu o symbolu 2U, zostało uchylone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z powyższym w/w plan miejscowy od dn. 27 września 2017 r. obowiązuje w całości.



Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO