OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 92

Plan nr 92
Nazwa Andrzeja Struga, Łąkowa i aleja Włókniarzy
Data uchwalenia 2017-01-11
Numer uchwały XL/1074/17

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2017 r. nr PNIK-I.4131.105.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/1074/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy, w części dotyczącej terenu o symbolu 2U, zostało uchylone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z powyższym w/w plan miejscowy od dn. 27 września 2017 r. obowiązuje w całości.Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO